Welzijnsbezoek

  Startpagina Terug / Vervolg Nieuws Vacatures 


Startpagina
Terug / Vervolg

 

Informatief welzijnbezoek voor ouderen die in 2017, 79 jaar zijn of ouder.


Woensdag 27 september 2017 10.30 uur

Het definitieve rapport 2013-2017 is in Huize Jacobus aangeboden aan wethouder Floris Schoonderwoerd.

Wil je het ook lezen?
Klik hier

            
Wat is het project welzijnsbezoeken?
Een welzijnsbezoek is een gesprek van mens tot mens. Dit gesprek is voor u en gaat over u. Het welzijnsbezoek biedt u de gelegenheid kennis te nemen van de mogelijkheden om advies of hulp te krijgen. Ook als u vitaal bent kan een welzijnsbezoek prettig zijn en u nieuwe inzichten bieden die u nu of in de toekomst kunt gebruiken.

Thema's die aan bod komen in het gesprek zijn gezondheid, wonen, tijdsbesteding en contacten, hulp- en dienstverlening, financiŽn en mobiliteit.

Door wie?
De welzijnsbezoeken zijn een initiatief van Stiwo en De Spil en worden ondersteund door de gemeente Kaag en Braassem.

Een voor dit project opgeleide vrijwilliger bezoekt u en geeft, indien gewenst, mogelijke knelpunten of vragen door aan de beroepskracht, de ouderenadviseur.

Voor wie?
Ouderen die in 2017, 79 jaar zijn of ouder, die zelfstandig wonen in Kaag en Braassem, krijgen een aanbod voor een welzijnsbezoek.

Hoe?
Per leeftijdsgroep worden de welzijnsbezoeken afgelegd. De gemeente Kaag en Braassem verstrekt de benodigde adressen, uiteraard met waarborg van uw privacy. Uw adres wordt alleen gebruikt voor het aanbod van de welzijnsbezoeken.
In de bijgevoegde brief vragen wij u of u een welzijnsbezoek op prijs stelt. Zo niet, stuur dan de antwoordstrook terug in een portvrije enveloppe.
Wilt u wel een bezoek, dan hoeft u niets te doen en neemt een vrijwilliger (telefonisch) contact met u op. U spreekt samen een datum voor het welzijnsbezoek af. Bij het gesprek vult de vrijwilliger een vragenlijst in. U kunt vragen stellen en mogelijke knelpunten aangeven.
De vrijwilliger bekijkt of u hulp of advies van een ouderenadviseur wenst en schakelt die dan eventueel in.

Wanneer?
Uiteraard wordt de afspraak voor het welzijnsbezoek gemaakt wanneer het u en de vrijwilliger uit komt.

Waar?
Het welzijnshuisbezoek vindt bij u thuis plaats.

Kosten?
Aan het welzijnsbezoek en eventueel daarop volgende hulp of advies van de ouderenadviseur zijn geen kosten verbonden.

Privacy?

De vrijwilliger die u bezoekt en de ouderenadviseur die u eventueel hulp of advies biedt, zijn verplicht informatie geheim te houden.

Vervolg?
De gegevens worden naderhand anoniem, dus zonder gebruik te maken van naam en adres, opgeslagen in een computer opgeslagen.
Na het afronden van alle welzijnshuisbezoeken worden de resultaten uitgewerkt en gebruikt als richtlijn voor het ouderenbeleid van de gemeente.

Verslag Welzijnsbezoeken 2009-2013
Wilt u het vorige verslag nog eens nazien? Klik dan hier.

Informatie ook bij de infolijn.

 


        Voor meer informatie, bel met de INFOLIJN voor zorg en dienstverlening van ma.-vr. van 9.00 tot 11.00 uur Tel. 071 - 3317967
                                        Wilt u reageren?
mail ons   Site informatie 
© WA,  datum laatste wijziging: 01-10-17